Home
Über uns
Termine
Anlage
Galerie
Videos
Modelle
Links
Sponsoren
Downloads
Infos

Unsere Mitglieder stellen sich vor!

A Acko Winfried
U Barth Werner
A Bauer Franz-Josef
U De Rosa Giuseppe
J Felice Adrian
A Galler Ingrid
J Ganter Martin
A Glaszner Peter
U Glettler Gerald
A Glettler Thomas
U Gödl Jasmin
A Haas Wolfgang
A Haselwander Margit
A Haselwander Helmut, Dr.
A Haselwander Ferdinand
A Hauer Erich
U Heisel Andreas, DI
U Heisel Bettina
U Hirsch Christian
A Kargl Wolfgang
U Krasser Günter
U Krenn Jürgen
J Künzel Laurenz
J Libal Florian
A Lorenz Reinhard
A Matzka Gernot
E Mazuheli Wilhelm Ing.
A Merkus Andreas
A Merkus Reinhold
J Moitzi Andreas
F Ninaus Eva, Mag.
E Ninaus Erich
A Nöst Tamara
J Nöst Luca
U Overdijkink Rob
U Pascutto Pietro
J Pauritsch Nico
A Peer Erwin
E Peter Eva, Ing. Msc MBA
U Prassl Viktor
A Pruntsch Boris
A Puregger Franz
U Päsler Antje
U Päsler Roland
A Reisner Egon
U Reisner Johanna
A Rettenegger Richard
J Scherr Sebastian
A Scherr Cornelia
A Scherr Jörg Ing.
U Schuhmacher Reinhold
A Simml Helmut
A Simml Michael
A Sommer Johann
A Stadlober Ewald
E Stulnig Franz, OSR Ing.
A Trieb Herbert
F Viszaleg Christa und Karl
A Viszaleg Christian
A Waechter Eberhard, Dr.
U Wagner Birgit
F Watzl Eva
A Watzl Manfred, DI (FH)
J Wolf Michael
J Wruss Emma
A Wruss Hansjörg
J Wruss Michael
A Wulschnig Christian
U Zens Reinhard
A ... Aktive Mitglieder E ... Ehrenmitglieder J ... Jugendliche Mitglieder
U ... Unterstützende Mitglieder F ... Fastmitglieder (Fleißige Helferleins)